พวงหรีดวัดจำปา

จัดส่งฟรีพร้อมถ่ายรูปให้ดูค่ะ ให้บริการรับส่งจำหน่ายพวงหรีดคุณภาพดี มีให้ดลือกหลากหลายรูปแบบ บริกาดีที่สุดราคาโปรโมชั่นพิเศษจากหรีด789 ด้วยช่างมืออาชีพประสบการณ์มาก วัดจำปาทางร้านฯสามารถจัดส่งพวงหรีดได้ทุกรายการค่ะ เชิญคุณลูกค้าเลือกภายในเวปไซด์ แล้วแอดไลน์สั่งซื้อนะคะ

ประเภทพวงหรีด

หรีดพัดลมเริ่มต้น 1,000฿ หรีดผ้าเริ่มต้น 950฿ หรีดต้นไม้เริ่มต้น 950฿ หรีดตู้ยา-ของใช้ต่างๆ หรีดดอกไม้สดเริ่มต้น 1,000฿

คุณลูกค้าสามารถคลิกเลือกดูรายการพวงหรีดข้างต้น ราคาไม่แพงดอกไม้สวยไม่ลดคูณภาพ ใส่ใจ พร้อมส่งภาพให้ตรวจสอบ

วัดจำปา

ที่อยู่ : เลขที่ 27 บ้านคลองบางระมาด ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, 10170

โทรศัพท์: 081-498-6019

วัดจำปาตั้งอยู่ริมคลองบางระมาด เขตตลิ่งชัน เป็นวัด โบราณสร้างขึ้นราวพ.ศ. ๒๓๖๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างจากหลักฐานการจารึกประวัติบนแผ่นหินอ่อนภายใน อุโบสถ ระบุว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบูรณะ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ขอพระราชทานที่สวน แปลงหนึ่งเป็นกัลปนา(ผลประโยชน์) แก่วัดจำปา ทั้งยัง พระราชทานของต่างประเทศ คือ "ของจีน ๕ อย่าง ลูกพลับ เข่งหนึ่ง ส้มจีนเข่งหนึ่ง มะละกอเข่งหนึ่งแห้วจีนลังหนึ่ง กะเทยมดอง สิบไห" ไปทรงช่วยในงานฉลองวัดจำปาด้วยหลังจากนั่น วัดจำปาได้รับการบูรณะและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอมาจนถึง ปัจจุบัน

วัดจำปา

บนสันหลังคามณฑปของวัดจำปาปรากฏรูปปันจระเข้ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อประจำท้องถิ่นเกี่ยวกับจระเข้ ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งเคารพนับถือของชาวบ้านย่านนี้ว่าคุ้งน้ำนี้ เคยเป็นที่อาศัยของจระเข้ใหญ่ อันเป็นพาหนะของเจ้าพ่อจุ้ยแห่งศาลเจ้าพ่อจุ้ย-เจ้าพ่อกุมกกรรณ์ และมีเรื่องเล่าว่า บริเวณ ใต้ต้นมะพลับใกล้ศาลเจ้ามีถ้ำจระเข้ส่วนอีกตำนานหนึ่ง เล่าว่า ช่วงก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา พม่ายกทัพผ่านมาย่านนี้จระเข้จึงเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นคลองใหญ่ขวางการเดินทัพ ของพม่า ตำนานเหล่านี้นอกจากจะทำให้ชาวบ้านเกิดความรักถิ่นฐานและสามัคคีกันแล้วยังเป็นการยืนยันว่า ในอดีต ละแวกนี้เคยมีจระเข้ชุกชุม

นอกจากนั้น ยังมีประวัติว่า เดิมวัดแห่งนี้เคยเป็นสำนัก มูลกัจจายน์แหล่งเรียนรู้บาลีไวยากรณ ซึ่งเป็นวิชาการชั้นสูง สำหรับผู้ศึกษาเล่าเรียนข้าวของต่างๆ ในวัดจึงเป็นของดี อาทิ ตู้พระไตรปิฎกมีลวดลายวิจิตรงดงาม ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะ ทั้งอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารตึก ครึ่งไม้ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ภาพจิตรกรรม ฝาผนังในอุโบสถเป็นภาพเศษกระเบื้องประดับเล่าเรื่องวิถีชีวิต ชาวนา ผีมีอหลวงพ่อช่วงหรือพระครูอรรถกิจจาทร (ช่วง สุวณฺณโชโต)อดีตเจ้าอาวาส

ในศาลาการเปรียญประดิษฐานพระประธานปางประทานพร มีหอสวดมนต์วิหารพระพุทธลอยน้ำ และวิหารมณฑป ประดิษฐานรูปเหมือนเจ้าอธิการเผือก อดีตเจ้าอาวาสและรูป เหมือนพระครูอรรถกิจจาทร นอกจากนี้ ยังมีปุชนีย์วัตถุอันทรงคุณค่าอีกหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปไม้ทรงเครื่อง สมัยอยุธยาตอนต้นและพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พื้นที่โดยรอบวัดมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยมีคลองบางระมาดและคลองบางไทรตัดผ่านที่ดินของวัดจำปา จึงเป็น เส้นทางทางน้ำที่สำคัญอย่างมากในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนมีการนำความรู้ทางการเกษตรมาปรับใช้ในชีวิต ประจำวัน เกิดเป็นเกษตรกรรมในครัวเรือนจนสามารถนำ ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครอบครัว ออกจำหน่ายมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ ตลาดนํ้าวัดจำปา และที่สำคัญ คือ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและให้การศึกษาและความรู้แก่ผู้สนใจ คือ มีห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ศาลาโรงราชรถและสถานที่ปฏิบัติธรรม "เจษฎาวนารมย์"

แผนที่วัดจำปา

ร้านอาหารวัดจำปาร้านอาหาร

ร้านพวงหรีด แนะนำร้านอาหารอร่อย ชื่อดังละแวกวัดจำปา ชื่อร้านรูตาเล็ก เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำและเนื้อน้ำตก เปิดทุกวันยกเว้นวันที่ 1 และ 16 ของทุกๆเดือน 

รายการพวงหรีดที่สามารถจัดส่งได้เช่น พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดพัดลม