ร้านพวงหรีดใกล้วัดไก่เตี้ย

หรีด789คือร้านพวงหรีดพร้อมส่งบริเวณวัดไก่เตี้ยหรือใกล้เคียง เลือกได้ทุกรายการนะคะ จัดส่งฟรีทั้งหมด

พวงหรีดวัดไก่เตี้ย บรืการจัดส่งพวงหรีด 

วัดไก่เตี้ยตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ ปีนเกล้า) เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้น ในสมัยธนบุรีเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๐ โดยพระอักขระสุนทร (สน สนธิรัตน์ ขาหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ต่อมาเป็นเจ้าพระยารัตนาพิพิธ)เสมียนตรากรมมหาดไทยในสมัยธนบุรี ชื่อวัดไก่เตี้ยนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่า มีที่มาอย่างไรดังความในนิราศพระประธมของพระสุนทรโวหาร(ภู่)หรือ สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งเดินทางไป นมัสการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยกล่าวถึงชื่อวัดไก่เตี้ย ความตอนหนึ่งว่า วัดไก่เตี้ยไม่เห็นไก่เห็นไทรเตี้ยกอระกำแกมสละขึ้นไสว หอมระกำก็ยิ่งชํ้าระกำใจ ระกำไม่เหมือนระกำที่ชํ้าทรวง วัดไก่เตี้ยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า มากมาย เช่น พระพุทธฉายหลวงพ่อนวล หลวงพ่อโต ศาลา การเปรียญ หอระฆัง หอไตร ฌาปนสถาน ฯลฯ บริเวณวัดไก่เตี้ยบริเวณท่าน้ำวัดไก่เตี้ย

ทางเข้าวัดไก่เตี้ย บริเวณวัดบรรยากาศสบายๆ พศ.2511ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะในวัดครั้งใหญ่และปรับเปลี่ยนแบบของวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น อุโบสถในปัจจุบันซึ่งสร้างขึ้นแทนอุโบสถหลังเก่า ในอดีต ชาวบ้านในชุมชนวัดไก่เตี้ยมีอาชีพทำสวนผัก สวนผลไม้เนื่องจากที่ตั้งของวัดมีคลองวัดไก่เตี้ยและคลอง บางกอกน้อยไหลผ่านพื้นที่บริเวณนี้จึงอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่ การเพาะปลูกดังที่ปรากฏในนิราศพระประธมของพระสุนทร โวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่ที่กล่าวถึงสวนระกำบริเวณโดยรอบ วัดไก่เตี้ย อันเป็นประจักษุพยานถึงความเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวสวนมาแต่สมัยโบราณ วัดไก่เตี้ยยังมีประเพณีสำคัญของผู้คนในละแวกนี้ที่จัดร่วมกับงานชักพระวัดนางชีหรืองานแห่พระบรมสารีริกธาตุ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ถือกันมาเป็นประเพณีว่าพระบรม สารีริกธาตุจะต้องมาแวะเยี่ยมเยือนพระวัดไก่เตี้ยเป็นประจำ ทุกปี ทั้งยังเล่าลือกันว่าหากขบวนแห่พระไม่แวะวัดไก่เตี้ย เจ้าอาวาสวัดนางชีโชติการามจะต้องมีอันเป็นไป

ร้านพวงหรีด789 แนะนำร้านอาการบริเวณ วัดไก่เตี้ย เป็นร้านอาหารบรรยากาศโล่งสบาย ลมเย็น อาหารอร่อยมาก เช่น ทอดมันปลากรายหนียวนุ่มโดยเฉพาะน้ำจิ้มอร่อยมาก แกงส้มกุ้งรวม

รายการพวงหรีดที่สามารถจัดส่งได้เช่น พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดพัดล