พวงหรีดวัดโกมุทพุทธรังสี จัดส่งฟรีค่ะ

พวงหรีด วัดโกมุทพุทธรังสี พื้นที่นี้ส่งพวงหรีดฟรี

วัดโกมุทพุทธรังสีตั้งอยู่ริมคลองขุนศรี เขตทวีวัฒนา ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2522 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 2522

เดิมที่บริเวณที่ตั้งของวัดเป็นที่ดินของนางสาวนฤมล โกมุท คฤหบดีชาวบางขุนนนท ซึ่งได้ถวายที่ดิน ๑๕ ไร่ แด่พระราชพิพัฒน์โกศล (หลวงพ่อเณร มหาวีโร) เจ้าอาวาส วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ด้วยจิต เลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาลนา ต่อมา ได้รับความร่วมมือ จากทั้งฝ่ายสงฆ์และพุทธศาลนิกชนในการสร้างและพัฒนาวัด ดั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน จึงตั้งชื่อว่า วัดโกมุทพุทธรังสี ตาม นามสกลของผู้บริจาคที่ดิน ภายในอารามมีอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ปางมารวิชัย พร้อมพระอัครลาวก ศาลาการเปรียญ ประดิษฐานพระพุทธชินราช นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เช่น หลวงพ่อโกมุทพุทธรังสี พระเกจิอาจารย์ อย่างสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระโพธิสัตว์เจ้าแม่นอกจากนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาลนาที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา60 พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดชิ่งชาน มณฑลซีอานประเทศจีน หุ่นขึ้ผึ้งของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ รวมถึงหุ่นขี้ผึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์หุ่นขี้ผึ้งของพระราชปัจจุบัน เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช ซึ่งเปิดให้พุทธ ศาสนิกชนสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดโกมุทพุทธรังสี

รายการพวงหรีดที่สามารถจัดส่งได้เช่น พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดพัดลม


ร้านพวงหรีด วัดโกมุทพุทธรังสี ยินดีให้บริการต้องการสั่งพวงหรีด ท่านสามารถเลือกชมพวงหรีดได้ที่ www.wreath789.com  หรือแอดไลน์สั่งซื้อพวงหรีดหาเราได้ที่ร้านพวงหรีดพร้อมจัดส่งและบริการท่านอย่างดีที่สุดค่ะ

Add Line สั่งพวงหรีด โทรสั่งพวงหรีด

พวงหรีดผ้า : https://www.wreath789.com/พวงหรีดผ้า

พวงหรีดต้นไม้ : https://www.wreath789.com/พวงหรีดต้นไม้

พวงหรีดพัดลม : https://www.wreath789.com/พวงหรีดพัดลม

พวงหรีดดอกไม้สด :  https://www.wreath789.com/พวงหรีดดอกไม้สด

ร้านพวงหรีด :  https://www.wreath789.com