พวงหรีดวัดเทวสุนทร บางเขน จัดส่งฟรี

เชิญคุณลูกค้าสามารถเลือกชมแบบพวงหรีดได้ด้านล่างพวงหรีดมีแบบต่างๆให้เลือกหลากหลายอาทิเช่น พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดพัดลม หรือพวงหรีดแบบอื่นๆเราก็ไปจัดส่งบ่อยๆ อีกทั้งเรายังรู้จักกับทางวัดเป็นอย่างดีจึงจัดส่งได้ตรงตามเวลา

พวงหรีเที่ยอดนิยมของร้านฯคือ พวงหรีดพัดลมสุดครีเอท ราคาไม่แพงอีกด้วยแต่สวยเกินราคาเลอค่าเป็นอย่างมาก ใครๆเห็นเป็นต้องจ้องมองเราคือมืออาชีพที่ตอบโจทย์มากที่สุด

รายการพวงหรีดสุดครีเอท

พวงหรีดวัดอนงคาราม

วัดอนงคาราม ตั้งอยู่ริมคลองสาน ฝั่งธนบุรี เดิมชื่อวัดน้อยขำแถม ท่านผู้หญิงน้อย ภริยาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2393 บนที่ดินสวนกาแฟในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และเป็นวัดคู่กับวัดพิชยญาติการาม ชื่อวัดน้อยขำแถมนั้นมาจากคำว่า "น้อย" ซึ่งเป็นนามของท่านผู้หญิงน้อย ผู้สร้างวัด ส่วนคำว่า "ขำ" เป็นนามเดิมของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี ส่วนคำว่า "แถม" คือเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ฯ ผู้เป็นหลาน ทั้งสองท่านเป็นผู้มีส่วนในการบูรณปฏิสังขรณ์ จึงเรียกว่า วัดน้อยขำแถม แต่ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอนงคาราม พระประธานในพระอุโบสถทำเป็นองค์เล็กให้สอดคล้องกับผู้สร้างวัดซึ่งเป็นผู้หญิง พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย อัญเชิญมากจากสุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 2492 หล่อด้วยโลหะปิดทอง ได้รับการถวายนามว่า พระจุลนาค

ชุมชนย่านวัดอนงคารามเป็นชุมชนมีความสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ คือ เป็นย่านนิวาสสถานเดิมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับหรือเรียกกันว่าย่านตึกขาว ตึกแดง 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัดอนงคารามเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ทั้งยังมีกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง

ส่งพวงหรีดวัดอนงคาราม มีภาพให้ดูถึงที่หมายวางใจได้เลยค่ะ

ศาลาสวดวัดอนงคาราม

แผนที่เดินทางไป วัดอนงคาราม