พวงหรีดวัดหนัง จัดส่งฟรีถึงศาลาพร้อมส่งภาพ

สิ่งหนึ่งที่จะแสดงได้ถึงความเสียใจและอาลัยสำหรับผู้จากไปคือพวงหรีด สะดวกสบายสั่งซื้อออนไลน์กับร้านฯของเราพวงหรีดทุกรายการที่เรารับจัดจะบ่งบอกถึงความรู้สึกเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์ตัวแทนของการไว้อาลัย อีกทั้งพนักงานจัดส่งที่มีความชำนาญไปยังวัดแห่งนี้ช่วยให้จัดส่งได้ถูกต้องแม่นยำ วัดหนังเป็นวัดที่ไม่ไกลจากร้านพวงหรีดของเราค่ะ

ต้องการใบเสร็จรับเงินสามารถแจ้งพนักงานที่สั่งซื้อได้ค่ะ

รายการสินค้าแสดงทั้งหมดเลือกได้ไม่มีค่าจัดส่ง

พวงหรีดวัดหนัง

วัดหนัง ตั้งอยู่บริเวณบางนางนองและบางขุนเทียน อยู่ที่ 200 ซอยวุฒากาศ 42 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 089-792-1131, 087-009-2900 (พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนัง)

Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/วัดหนัง-ราชวรวิหาร-261971113858841/

หน้าโบถส์วัดหนัง

วัดหนัง หรือชื่อเต็มว่า วัดหนังราชวรวิหาร ประวัติโดยย่อ วัดหนังเป็นวัดขนาดเล็ก อยู่ใกล้กับวัดนางนองและวัดราชโอรสาราม ชาวบ้านจึงนิยมเรียกกันติดปากว่า วัดสามพี่น้อง พระอารามนี้กลายเป็นวัดร้างภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สมเด็จพระศรีสุลาลัย สมเด็จพระราชชนนีในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดหนังขึ้นใหม่ทั้งวัด โดยมีสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3 ทรงเป็นนายงาน เมื่อแล้วเสร็จ ได้น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระอารามหลวง

จุดน่าสนใจของวัด คือ พระอุโบสถเป็นอาคารไทยประเพณีสถาปัตยกรรมสมัยของรัชกาลที่ 3 ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร หรือหลวงพ่อสุโข พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ภายในวัดหนังยังเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนแสดงวิถีชีวิตริมน้ำอีกด้วย

การเดินทางไปวัด สำหรับสายรถเมล์ที่ผ่านวัด ได้แก่สาย10  43 และสาย111

แผนที่เดินทางไป วัดหนัง