พวงหรีดวัดกุนนทีรุทธาราม

ถึงไวตรงเวลาและจัดส่งฟรี!ด้วยคุณภาพของพวงหรีดของทางร้านหรีด789 ลูกค้าใหม่ทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับพวงหรีดตรงตามความต้องการ ทั้งรูปแบบและดอกไม้ต่างๆที่เราเลือกใช้หรือจะเป็นพัดลมที่มีมาตราฐาน มอก. พนักงานจัดดอกไม้มีความชำนาญใจเย็นไม่รีบเร่งหรือพนักงานจัดส่งของเรามีความชำนาญเส้นทางไปวัด ศาลาต่างๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ทำให้หมดความกังวลในเรื่องของการส่งผิดศาลาได้อย่างแน่นอน

มีภาพให้ดูตรวจสอบ

มีบริการจัดส่งใบเสร็จรับเงินฟรีทางไปรษณีย์ หรือจะให้แนบไฟล์ส่งอีเมล์ ไลน์ ได้เช่นกันค่ะ

เลือกรายการสินค้าก่อนค่ะ พร้อมส่งถึงวัดไว

วัดกุนนทีรุทธาราม

ที่อยู่ : 88 หมู่ 2 ซอยอินทามระ 59 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2275-2544

วัดกุนนทีรุทธารามตั้งอยู่ริมคลองห้วยขวาง เขตดินแดงสร้างเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด เล่ากันว่า แต่เดิมมีนางคล้ายเป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479และต่อมานายฟ้อนให้ที่ดินเพิ่ม รวมกันได้ประมาณ 12ไร่ ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพี่อเป็นวัดประจำหมู่บ้านและเรียกกันว่า วัดห้วยขวางหรือวัดดอน (ห้วยขวาง)เพราะวัดตั้งอยู่กลาง ทุ่งนาดอน'ขี้ไก่ ริมคลองห้วยขวาง ล้อมรอบด้วยห้วย หนองและบึง สภาพพื้นที่โดยรอบกันดาร การสัญจรเป็นไปด้วย ความยากลำบาก การเข้าถึงวัดจะต้องเดินเท้าผ่านห้วยและหนองนํ้า ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดกุนนทีรุทธาราม อันมีความหมายว่า วัดห้วยขวาง

ทางเข้าวัดกุนนทีรุทธาราม

ต่อมา พระอาจารย์ปัน สุปัน,โน วัดประชาระบือธรรม บางชื่อร่วมกับชาวบ้านสร้างอุโบสถขึ้น ขณะที่นายยี่เป็น ผู้สร้างพระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนางเนยสร้างศาลาการเปรียญไม้ ให้อีก ๑ หลังแต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้เสื่อมโทรมไปตาม กาลเวลา พ.ศ. ๒๕๐๕พระครูโอภาสธรรมโสภณ (จำรัส คนธสีโล) จึงชักชวนชาวบ้านให้ร่วมกันสร้างเสนาสนะขึ้นใหม่ทั้งหมดดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน จากหลักฐานที่กล่าวมาแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าวัดแห่งนี้ มีบทบาทสำคัญในการช่วยเผยแผ่ศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางของหมู่บ้านและชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง นับตั้งแต่แรกเริ่มสร้าง ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพลักการะของชาวบ้านมากมาย เช่น รูปหล่อพระพุทธโสธรจำลอง รูปหล่อหลวงพ่อเหลือที่นำทองที่เหลือจากการหล่อพระประธาน มาหล่อขึ้น รูปหล่อพระสังกัจจายน์รูปหล่อหลวงพ่อปัน ผู้สร้าง อุโบสถหลังแรก รอยพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิม พระพิฆเนศ พระราหู พระพรหมและด้นตะเคียนใหญ่ ๒ ด้น คือ เจ้าแม่ตะเคียนเงินและเจ้าแม่ตะเคียนทอง ซึ่งชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธามาก ดังเห็นได้จากการที่มีผู้ถวายชุดไทยแก่ เจ้าแม่ทั้งสองนับพันชุด

แผนที่เดินทางไป วัดกุนนทีรุทธาราม