พวงหรีดเสื่อทอจากต้นกก สวยหรู

ส่งฟรี เสื่อคุณภาพดีทอแน่น เป็นเสื่อกกทอเครื่องจักร พวงหรีดวิถีไทยติดดอกไม้ประดิษฐ์ ออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีได้

แปลกใหม่ใช้งานได้ ลายเสื่อสวยทอแน่น

พวงหรีดเสื่อมีประโยชน์หลังจบงานพิธีนำไปถวายวัดหรือใช้งานได้ดี เลื่อผลิตจากต้นกกจึงเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหากไม่ผ่านการย้อมสีจะได้สีสวยๆออกสีน้ำตาลอ่อน  พบเห็นมีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต

มอบความอาลัด้วยพวงหรีดเสื่อ ที่ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ที่เราติดอยู่แกะออกง่าย เสื่อกกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่น แปรสภาพต้นกกให้เป็นเส้น ในปัจจุบันใช้เครื่องจักรสานทอให้เป็นแผ่นผืนตามแต่ขนาดเช่น 80x180 , 120x180 ซม. มีลายเสื่อแบบต่างๆสวยๆเนื้อแน่น เสื่อกกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆให้ความรู้สึกประทับใจ การใช้งานนำมาใช้ปูรองนั่ง นอน อาจจะพบเห็นในวัดภายในศาลาจะใช้รองนั่งฟังพระสวดอภิธรรม งานศพ หรือทำพิธีกรรมทางศาสนาความเชื่อ