นโยบายการชดเชยความเสียหาย

นโยบายชดเชยสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากทางร้านพวงหรีด789 ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความชำรุดเสียหายหรือการจัดส่งถึงสถานที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือส่งไม่ตามกำหนดเวลา ทางร้านพวงหรีด789พร้อมรับชดเชยค่าเสียหายดังเงื่อนไขดังนี้

  1. หากลูกค้าพบว่าดอกไม้สดเหี่ยวเฉามากในวันที่ได้ไปจัดส่ง ทางร้านฯยินดีเข้าไปเปลี่ยนให้ใหม่หรือเข้าไปเติมดอกไม้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด
  2. หากพวงหรีดพัดลมเกิดความเสียหายที่พัดลม ทางร้านฯจะเข้าไปเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ให้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด
  3. หากทางร้านฯไม่ไปจัดส่งพวงหรีดที่สั่งซื้อไว้ตามวันที่ได้ตกลง ร้านฯจะคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้าทันทีไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น