การประกันผลงาน

  1. ทางร้านรับประกันผลงานพวงหรีดที่รับสั่งทำโดยต้องตรงตามแบบที่ลูกค้าได้สั่งซื้อเข้ามา กรณีดอกไม้เปลี่ยนประเภททางร้านฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนค่ะ(ยกเว้นดอกไม้เปลี่ยนสีสันเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากฤดูกาล อาจจะไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ)
  2. รับประกันส่งพวงหรีดถึงวัดไม่เกิดกำหนดเวลา 18.30 น. ยกเว้นมีเหตุการณ์ไม่ปกติเช่น ชุนนุมประท้วง น้ำท่วมฝนตกหนัก ฯลฯ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย
  3. กรณีดอกไม้สด เช่นพวงหรีดดอกไม้สด พัดลมดอกไม้สด ที่ไปถึงวัด เช่นตอนถ่ายรูปส่งให้ตรวจสอบเป็นดอกไม้สดสีตรงตามแบบที่เห็นในภาพ แต่ไปส่งถึงวัดดอกไม้ไม่ตรงตามแบบที่ส่งให้ดูทางไลน์หรือดอกไม้เหี่ยวเฉาอย่างมาก ทางร้านฯจะเข้าไปทำการเปลี่ยนดอกไม้พวงฯนั้นทันทีหรือในวันถัดไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด
  4. พวงหรีดที่จัดเสร็จแล้วส่งถึงศาลาวัดเสร็จสิ้น แต่ทางลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจต้องการให้แก้ไข ทางร้านฯจะมี 2 ทางในการรับผิดชอบ เลือกจัดทำพวงหรีดชิ้นใหม่ส่งไปที่วัดเดิม หรือคืนเป็นเงินเต็มจำนวน
  5. สินค้าชำรุดเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง เช่น พวงหรีดพัดลม พวงหรีดผ้า และพวงหรีดจักรยาน ทางร้านฯจะเข้าทำการเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ทันทีหรือในวันถัดไป ยกเว้นความเสียหายเกินระยะเวลาหลังจัดส่งถึงศาลาวัดไปแล้วมากกว่าหนึ่งวันที่วัด แต่สามารถนำมาเปลี่ยนได้ที่ร้านฯ หรือตามแต่ตกลงกับลูกค้าผู้สั่งซื้อ ซึ่งทางร้านฯอาจจะเข้าไปทำการเปลี่ยนให้เป็นชิ้นใหม่ได้เช่นกันค่ะ

ก่อนจัดส่ง

ภาพพวงหรีดก่อนจัดส่ง

หลังจัดส่งถึงศาลาวัด

ภาพพวงหรีดหลังจัดส่ง

ก่อนจัดส่ง

ภาพพวงหรีดก่อนจัดส่ง

หลังจัดส่งถึงศาลาวัด

ภาพพวงหรีดหลังจัดส่ง

ร้านฯให้ความสำคัญบวกกับความตั้งใจ

ร้านฯให้ความสำคัญเรื่องรับจัดทำพวงหรีดตรงตามแบบ ดอกไม้มีความสด พัดลมคุณภาพดีจากโรงงานที่มี มอก. โดยร้านฯมีความชำนาญรับจัดรับส่งพวงหรีดมานานใส่ใจทุกรายละเอัยดตรงไปตรงมา ส่งภาพให้ลูกค้าตรวจสอบเปรียบเทียบก่อนและหลังจัดส่ง ทั้งนี้ยังสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆได้ เช่นเพิ่มดอกไม้ ปรับโทนสี ฯลฯ โดยมีข้อแม้เพียงแจ้งก่อนนพนักงานจะออกไปจัดส่งเท่านั้นค่ะ เพื่อให้เป็นพวงหรีดที่เลอค่าที่สุดค่ะ