การทำบุญแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ทางสะดวกในการทำบุญ />

09/04/2022

เมื่อถึงวันครบรอบการเสียชีวิตของคนในครอบครัว หรือคนที่เราศรัทธารักใคร่ กิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนนึกถึงก็คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ตามความเชื่อว่าเพื่อให้คนที่เรารักจะได้อยู่ในภพภูมิที่ดี และก่อเกิดความสบายใจให้กับเรา แต่เดิมก็จะเป็นการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านตอนเช้า หรือ การถวายภัตราหารให้กับพระสงฆ์ที่วัด และตามด้วยกรวดน้ำไปให้คนที่เราระลึกถึงเพื่ออุทิศผลบุญให้ เป็นวิธีปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่พบเห็นจนชินตา
จากนั้นก็มีองค์กรการกุศล มูลนิธิต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น และได้เปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของ แรงงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ก็เป็นทางเลือกของการทำบุญในวันครบได้เหมือนกัน อีกทั้งเงินที่เราไปทำบุญ บริจาค(บางที่) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย     
ยิ่งตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินได้พัฒนาไปไกลมาก และกรมสรรพากรยังได้เปิดใช้ระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพิ่มความสะดวกให้ทั้งผู้รับบริจาค และผู้บริจาค ทำให้การบริจาคทำได้ง่ายๆ แค่มีสมาร์ทโฟน และอินเตอร์เนท (แต่ถ้าไม่มีก็มีตัวช่วย) ทำให้มีหลายองค์กรเปิดช่องทางรับบริจาคผ่านระบบนี้เป็นจำนวนมาก เพราะช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ไปมาก วิธีการบริจาคแบบ e-Donation แบ่งเป็น 2 ทางหลักดังนี้
1 บริจาคผ่าน QR-Code ที่มีสัญลักษณ์ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคที่มีโฆษณาไว้ตามสื่อโซเชียล หรือที่เคยเห็นเป็นแผ่นปิดประกาศ เมื่อบริจาคเสร็จแล้ว ก็เลือกให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพากร ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บไว้ให้โดยอัตโนมัติ ผู้บริจาคไม่ต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนาบัตรต่างๆ ให้ยุ่งยากอีก
2 บริจาคเป็นเงินสด ณ หน่วยที่รับบริจาค ไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือองค์กรสาธารณกุศล แล้วหน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการบริจาคลงในระบบ e-Donation ให้ เป็นการส่งข้อมูลของชื่อผู้บริจาค และจำนวนเงินไปเก็บที่กรมสรรพากรให้เช่นกัน
ข้อดีการบริจาคแบบ e-Donation คือ ไม่เปลืองกระดาษ ไม่ต้องเก็บเอกสาร ไม่ต้องกลัวลืมว่าบริจาคที่ใดไปบ้าง เพราะสามารถเข้าไปเช็คการบริจาคทั้งปีที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ที่หัวข้อ e-Donation เข้าเมนู สำหรับผู้บริจาคและเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผ่านตัวเดียวกับที่เราใช้ยื่นภาษีประจำปี 
หรือเช็คที่ ระบบ My Tax Account ของกรมสรรพากรก็ได้เช่นกัน และระบบนี้ยังสามารถเช็คข้อมูลการลดหย่อนอื่นๆ ได้อีกมากถึง 9 รายการ เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา เป็นต้น ฟังก์ชันนี้เอื้อให้กับผู้เสียภาษีในระบบ ภ.ง.ด. 90 และ 91 ในการคำนวณยอดเงินลดหย่อนโดยรวมของผู้บริจาค  
ข้อมูลในระบบ e-Donation นี้ผู้บริจาคสามารถนำไปใช้ในการยื่นเสียภาษีประจำปี (ยื่นแบบ และชำระภาษีออนไลน์)ได้เลย ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง ทำให้การพิจารณาเพื่อขอคืนภาษีก็รับเงินได้เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอส่งเอกสารไปมากันอีกและกรมสรรพากรเค้ามีสโลแกนเชิญชวนใช้ระบบนี้ด้วยนะว่า อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้ลดหย่อนภาษี (เห็นด้วยยกมือขึ้น)
สำหรับผู้มีความตั้งใจบริจาค แล้วไม่มั่นใจว่าหน่วยงานที่เลือกนั้นมี e-Donation หรือเปล่า ก็เข้าไปเช็ครายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เช่นกัน 
จากข้อมูลด้านบนทั้งหมด ช่องทางบริจาคผ่าน e-Donation นั้นมีประโยชน์ และให้ความสะดวกมากมาย น่าจะเหมาะกับชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันนี้  ดังนั้นวันครบรอบปีนี้ (และปีต่อๆ ไป) อย่าลืมมาร่วมกันบริจาคกันมากๆ นะคะ หรือไม่ต้องรอวันครบรอบ ถ้าอยากบริจาคขึ้นมาก็หยิบโทรศัพท์ แล้วหา QR-Code มาสแกนกันได้เลย